План и програм пословања за 2019. годину

– План и програм пословања за 2019. годину ПРЕУЗМИТЕ

– Програм одржавања зелених површина за 2019. годину ПРЕУЗМИТЕ

– Програм сакупљања комуналог отпада за 2019. годину ПРЕУЗМИТЕ

– Програм чишћења и прања за 2019. годину ПРЕУЗМИТЕ