План и програм пословања за 2017. годину План и програм пословања за 2017. годину
План и програм пословања за 2017. годину

...

Опширније...

Одлуке

Одлука о ценама услуга за 2017. годину

21 фебруар 2017

На основу: Законао комуналним делатностима ( „Сл. гласник Р.С.“,бр. 88/2011 и 104/2016);Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Моравац“ Мрчајевци са Законом о јавним предузећима („Сл. лист града Чачка“,бр. 22/2016 ), која је уписана у регистар Агенције...

Одлука у усвајању тромесечног извештаја за период 01.01.2016. - 31.03.2016.

10 мај 2016

На основу члана 13. Статута Јавног комуналног предузећа ''Моравац'' Мрчајевци надзорни одбор је на својој седници одржаној 26.04.2016. године донео: О Д Л У К У којом у потпуности усваја Тромесечни извештај о реализацији програма пословања За...

Одлука о додели уговора ЈНМВ-07-1.3.1/2016

17 март 2016

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“број:124/12, 14/2015 и 68/2015) и на основу Извештаја о стручној оцени понуда Комисије за јавну набавку радова-рад возила и граћевинске механизације за потребе ЈКП“Моравц-'' набавка број: ЈНМВ-07-1.3.1/2016), број: 195 од 16.03.2016.године,...

Одлука о додели уговора ЈНМВ-04-1.1.5/2016

09 март 2016

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл.гласник ПС'' број:124/12, 14/15 и 68/15) и на основу Извештаја о стручној оцени понуда Комисије за јавну набавку добара – резервни делови за возила и грађевинску механизацију за потребе ЈКП ''Моравац'' Мрчајевци...

Одлука о додели уговора у поступку Јавне набавке мале вредности број ЈНМВ-05-1.1.1/2016 за електричне енергије

02 март 2016

На основу члана 108. Закона о Јавним набавкама (Сл.гл.Р:С.бр.124/2012,14/2015 и 68/2015) и извештаја комисије за Јавну набавку доносим: О Д Л У К У О додели уговора у поступку Јавне набавке мале вредности...

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 129 ОД 24.02.2016.год.

24 фебруар 2016

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“број:124/12, 14/2015 и 68/2015) и на основу Извештаја о стручној оцени понуда Комисије за јавну набавку уља,мазива и антифриза за потребе ЈКП“Моравц-'' набавка број: ЈНМВ-03-1.1.3/2016), број: 129 од 24.02.2016..године, директор...

Тромесечни извештај 01.10. - 31.12.2015

29 јануар 2016

ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ ЈKП Моравац Мрчајевци у периоду 01.10-31.12.2015.год. преузмите PDF (files/januar2016/TROMESECNI_IZVESTAJ_01_10-31_12_2015-27_01_2015.pdf)

Тромесечни извештај 01.07. - 30.09.2015

05 новембар 2015

БИЛАНС УСПЕХА ЈKП Моравац Мрчајевци у периоду 01.07-30.09.2015.год. преузмите PDF (files/oktobar205/TROMESECNI_01_07-30_09_2015-25_10_2015-konacno.pdf)

Тромесечни извештај 01.04. - 31.06.2015

06 јул 2015

БИЛАНС УСПЕХА ЈKП Моравац Мрчајевци у периоду 01.04-30.06.2015.год. преузмите PDF (files/avgust2015/TROMESECNI_01_04-30_06-22_07_2015.pdf)

Одлука о додели уговора јавне набавке број ЈНВВ-07-1.3.1/2015

04 јун 2015

На основу члана 108. Закона о Јавним набавкама (Сл.гл.Р:С.бр.124/2012) и извештаја за Јавну набавку доносим: О Д Л У К У О додели уговора у поступку Јавне набавке велике вредности број ЈНВВ-07-1.3.1/2015 за набавку...

ЗАХТЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА - моторно уље

15 мај 2015

Наручилац ЈКП''Моравац'' Милоја Стојановића бб Мрчајевци ПИБ:100483147 Мат.бр.07298269 Текући рачун: 155-1280-50 Интернет страница:wwwjkp.moravac.rs Emaili Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. Број: 493-2.1.5/ -2015 Датум: 18.05.2015.године ...

Уговор о јавној набавци ЈНМВ-01-1.1.4/2015 партија 12

15 мај 2015

УГОВОР о Јавној набавци добара – резервних делова за возила и грађевинску механизацију Партија 12. Уговорене стране: 1. Јавно Комунално Предузеће « Моравац» Мрчајевци ПИБ 100483147, шифра делатности 3600, матични број 07298269, текући рачун 155-1280-50 Чачанска банка кога заступа директор Драгица Вујанић(у...

«
»
Go to top
Designed by Studio NO.1