Тромесечни извештај за период од 01.01 до 30.09.2017.

 – извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања

За периодод 01.01.2017.годинедо 30.09.2017. године

квартални извештај

извештај градског већа