Тромесечни извештај за период од 01.01. до 30.03.2018.

 – извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања

За периодод 01.01.2018.годинедо 31.03.2018. године

квартални извештај

извештај градског већа