ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА Ј.К.П.”МОРАВАЦ” МРЧАЈЕВЦИ ЗА 2015.ГОДИНУ

ЈАВНО КОМУНАЛНО

ПРЕДУЗЕЋЕ ”МОРАВАЦ”

БРОЈ: 14

ДАТУМ: 15.12.2014. год.

МРЧАЈЕВЦИ

 

 

На основу члана 18.Закона о Јавним предузећима ( “Сл.гласник РС“број 119/12, 116/13-аутентично тумачење и 44/2014-др.закон) и члана 41.Статута  ЈКП“Моравац“ Мрчајевци ( „Сл.лист града Чачка“,број 16/2013),Надзорни одбор на седници број 14.одржаној 15.12.2014.године донео је:

 

 

 

ПРОГРАМ  ПОСЛОВАЊА Ј.К.П.”МОРАВАЦ” МРЧАЈЕВЦИ ЗА 2015.ГОДИНУ