План јавних набавки за 2013. годину

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА   2013. ГОДИНУ

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

                                                                       Табела 1.                                                                                                                                                                                      

р.б.

Предмет набавке

Специф.

Процењена вредност

Врста поступка

Оквирни датум покретања посрупка

Оквирни датум извршења уговора

Конто (планска година)

Износ на конту (планска година)

Извор финансирања (планска година)

Укупна

По годинама

 

УКУПНО:

 

30.677.372

 

 

 

 

 

30.677.372

 

 

ДОБРА

 

13.500.000

 

 

 

 

 

13.500.000

 

1.

Електрична енергија

 

3.100.000

 

1

1

12

5130

3.100.000

Сопствена средства

2.

Горива

 

6.400.000

 

1

1

12

5133

6.400.000

Сопствена средства

3.

Уља, мазива и антифриз

 

600.000

 

8

1

12

5136

600.000

Сопствена средства

4.

Резервни делови за водовод

 

1.500.000

 

8

1

12

51226

1.500.000

Сопствена средства

5.

Резервни делови за возила и грађевинску механизацију

 

 

1.200.000

 

 

8

 

6

 

12

 

512

 

1.200.000

 

Сопствена средства

5.1.

Резервни делови камион ”Волво”

 

140.000

 

 

 

 

512210

140.000

 

5.2.

Резервни делови за ИЦБ-а

 

190.000

 

 

 

 

51223

190.000

5.3.

Rезервни делови за камион ”Мерцедес”

 

 

100.000

 

 

 

 

 

512213

 

100.000

5.4.

Резервни делови за камион

 ”Камаз”

 

 

150.000

 

 

 

 

 

512211

 

150.000

5.5.

Резервни делови за

УЛТ-150

 

 

200.000

 

 

 

 

 

51227

 

200.000

5.6.

Резервни делови за

СКИП

 

 

70.000

 

 

 

 

 

512212

 

70.000

5.7.

Резервни делови за теренсковозило ”Дачија”

 

 

50.000

 

 

 

 

 

51229

 

50.000

5.8.

Резервни делови за

”Ладу Ниву”

 

 

50.000

 

 

 

 

 

51228

 

50.000

5.9.

резервни делови за

”Заставу-Поли”

 

 

50.000

 

 

 

 

 

51225

 

50.000

5.10

Пнеуматици

 

200.000

 

 

 

 

51213

200.000

6.

Материјал за уградњу

 

700.000

 

8

1

12

5124

700.000

Сопствена средства

 

УСЛУГЕ

 

1.700.000

 

 

 

 

 

1.700.000

 

1.

Услуге одржавања основних средстава

 

 

400.000

 

 

8

 

6

 

12

 

5320

 

400.000

 

Сопствена средства

2.

Израда пројекта превентивног система заштите HACCP

 

 

900.000

 

 

8

 

6

 

12

 

010

 

900.000

 

Средства оснивача

3.

Израда пројекта санитарне зоне заштите изворишта (бунара) водовода

 

 

 

400.000

 

 

 

8

 

 

6

 

 

12

 

 

010

 

 

400.000

 

 

Средства оснивача

 

РАДОВИ

 

15.477.372

 

 

 

 

 

15.477.372

 

1.

Изградња гаражног објекта са радионицом

 

 

4.477.372

 

 

1

 

6

 

12

 

0220

 

4.477.372

 

Средства оснивача

2

Реконструкција магистралних цевовода мреже водовода

 

 

4.000.000

 

 

1

 

6

 

12

 

0220

 

4.000.000

 

Средства оснивача

3

Рад возила и грађевинске механизације на одржавању општинских и некатегорисаних путева

 

 

 

 

7.000.000

 

 

 

 

1

 

 

 

6

 

 

 

12

 

 

 

5399

 

 

 

7.000.000

 

 

 

Сопствена средства