News

Одлука о организовању рада у ЈКП”Моравац” Мрчајевци за време трајања ванредног стања

На основу Одлуке Владе Републике Србије о проглашењу ванредног стања (”Сч-Гл.РС”, број 29/20 15.03.2020.госдине, Уредбе о организовању рада послодавца за време ванредног стања (”Сл.Гл.РС”, број 31/20 од 16.03.2020.године), Закључка Владе …

Јавна набавка ЈНВВ-02-1.1.1-2020

Предмет јавне набавке: НАБАВКА ДОБАРА – ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЈНВВ-02-1.1.1-2020 Подаци о врсти поступка јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ У СКЛАДУ ЗА ЧЛАНОМ 32. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И ОДЛУКОМ …

Јавна набавка ЈНМВ-20-1.1.10-2020

Предмет јавне набавке: НАБАВКА : Набавка добара – контејнери Подаци о врсти поступка јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ У СКЛАДУ ЗА ЧЛАНОМ 39. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И ОДЛУКОМ …

Јавна набавка ЈНМВ-19-1.1.4-2020

Предмет јавне набавке: НАБАВКА : Партија 1: набавка резервних делова за водовод Подаци о врсти поступка јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ У СКЛАДУ ЗА ЧЛАНОМ 39. ЗАКОНА О ЈАВНИМ …

Јавна набавка ЈНМВ-18-1.3.1-2020

Предмет јавне набавке: НАБАВКА : рад возила и грађевиске механизације II Подаци о врсти поступка јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ У СКЛАДУ ЗА ЧЛАНОМ 39. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА …

Јавна набавка ЈНМВ-17-1.1.6-2020

Предмет јавне набавке: НАБАВКА добра – вибропресованих бетоснких цеви – II Подаци о врсти поступка јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ У СКЛАДУ ЗА ЧЛАНОМ 39. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НА …

Јавна набавка ЈНМВ-16-1.1.12-2020

Предмет јавне набавке: НАБАВКА добра – прикључци за трактор Партија – предњи тракторски управљач 136 ксПредња кашика за утовар (управљачка кашика за трактор) Подаци о врсти поступка јавне набавке: ЈАВНА …

Јавна набавка ЈНМВ-15-1.1.13-2020

Предмет јавне набавке: НАБАВКА добра – плато приколица носивости 6-9 т Подаци о врсти поступка јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ У СКЛАДУ ЗА ЧЛАНОМ 39. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА …