Захтев за достављање понуда за набавку канцеларијског материјала

Наручилац

ЈКП ”МОРАВАЦ”

Милоја Стојановица бб

32210 Мрчајевци

ПИБ: 100483147

Мат.бр:07298269

Текући рачун: 155-1280-50

Интернет страница: www.jkp.moravac.rs

E-mail; moravac.jkp@open.telekom.rs

Број: 55-2.1.2/2015

Датум: 25.02.2015.године

 

 

ЗАХТЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

 

 

ЗА НАБАВКУ КАНЦЕЛАРИЈСКОГ- ШТАМПАНОГ МАТЕРИЈАЛА

 

1. Подлога за штампу рачуна А/5 1/0, количина – 3.000 комада

2. Бланко папир за штампу А/5 офсет, количина – 1.000 комада

3. Меморандум са прозором А/4, количина – 500 комада

4. Меморандум без прозора А/4, количина – 300 комада

5. Радни налог А/4 NCR – за возаче – количина – 10 комада

 

 

 

Рок набавке:                                                                                    Предлагач набавке:

–               хитно                                                                         За ЈКП ”Моравац” Мрчајевци

–                у року од _______ дана                                                  Драгица Вујанић