Јавна набавка ЈНВВ-08-1.1.7/2017

Јавна набавка ЈНВВ-08-1.1.7/2017

 

Подаци о врсти поступка јавне набавке:

Jавна набавка велике вредности ЈНВВ-08-1.1.7/2017

 

Предмет јавне набавке je:

– Предмет јавне набавке је набавка добара, комбинована грађевинска машина

 

– ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

– КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА 02.06.2017.

– УГОВОР 23.06.2017.