Јавна набавка ЈНВВ-11-3.3/2018

Подаци о врсти поступка јавне набавке:

Јавна набавка ЈНВВ-11-3.3/2018

 

Предмет јавне набавке je: рад возила и грађевинске механизације II

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

УГОВОР