Јавна набавка ЈНMВ-06-1.3.1/2018

Јавна набавка ЈНMВ-06-1.3.1/2018

 

Подаци о врсти поступка јавне набавке:

Jавна набавка мале вредности  ЈНMВ-06-1.3.1/2018

 

Предмет јавне набавке je: набавка радова рад возила и грађевинске механизације

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

УГОВОР