Јавна набавка ЈНМВ-03-1.1.3/2016

Јавна набавка  ЈНМВ-03-1.1.3/2016

 

Подаци о врсти поступка јавне набавке:

Јавна набавка мале вредности ЈНМВ-03-1.1.3/2016

 

Предмет јавне набавке je:

–  Предмет јавне набавке је набавка добра-уља, мазива и антифриза

Назив и ознака из општег речника набавки: 09211100.

 

– ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

– КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

-УГОВОР СА НАЈБОЉИМ ПОНУЂАЋЕМ